Kommunens organisation

Munkedals kommuns samlade förvaltning är indelad i fyra förvaltningar:


  • Kommunstyrelsens förvaltning
  • Kultur- och utbildningsförvaltningen
  • Välfärdsförvaltningen
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen


Dessa arbetar gentemot nämnderna, kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden, välfärdsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.


I nämnderna sitter de förtroendevalda politiker som beslutar om mål medan personalen bereder ärenden och utför arbeten.

 

Politikerna har det yttersta ansvaret för styrningen av den kommunala verksamheten.


I kommunvalet, vart fjärde år, väljer kommuninvånarna vilka politiker som skall styra kommunen.


Politikerna sätter upp mål och riktlinjer för verksamheten samt beslutar i övergripande frågor.


Personalen har till uppgift att:

  • Bereda ärenden för beslut av de förtroendevalda
  • Se till att beslut verkställs
  • Se till att upprätthålla den dagliga verksamheten

Politisk organisation

Schema nämnder och bolag

Tjänstemannaorganisation

Schema nämndernas organisation

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Fredrick Göthberg