Vad betyder tillkännagivanden?

Bild på en person som ser undrande, frågande, ut.

Tillkännagivande har samma betydelse som kungörelse eller meddelande. Kommunfullmäktiges sammanträden ska tillkännages enligt lag. Detsamma gäller för justerade protokoll.

 

Att justera betyder att protokollet undertecknas. Senast två dagar efter justering ska protokollet tillkännages på den officiella anslagstavlan. Det ska framgå var protokollet finns samt vilken dag det har tillkännagetts.

 

Vill man överklaga ett beslut ska det göras inom tre veckor från det att det justerade protokollet har tillkännagivits.

Person som gör ett ok-tecken med ena handen och ser glad ut.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Fredrick Göthberg