Hedekas

Flygfoto över Hedekas
Illustrerad karta över Hedekas.

I Hedekas finns det 9 300 m² ledig mark för handel eller industri.

Flygfoto över industrimark i Hedekas.

Markpriset vid Hällekas väg är 20 kr/m². Avgifter för vatten och avlopp tillkommer.

Flygfoto över ledig mark vid brandstationen i Hedekas

Markpriset vid brandstationen är 50 kr/m². Avgifter för vatten och avlopp tillkommer.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede