Munkedal och Håby

Illustrerad karta över Håby och Munkedal.

Säleby och Smedberg

Industri- och handelsområdena ligger strategiskt intill E6 och strax söder om Håbymotet. Efterfrågan på mark här är stor och för närvarande finns 44 400 m² ledig mark.


På Sälebyområdet finns 12 900m² ledig mark. Infrastruktur inkluderande vatten och avlopp finns förberett. Markpriset är 195 kr/m².


På Smedberg finns dels ett mindre område 5100 m² ledig mark. Markpris är 100 kr/m². Dels ett större område 26 400 m² varav 16 000 m² är plansprängd yta med stor bärighet. Markpris för den iordninställda marken är 250 kr/m² och för den övriga råmarken 125 kr/m².


Avgifter för vatten och avlopp tillkommer.

Håby väster

138 000 m² industrimark med bra läge vid E6 för logistiketableringar.

Håbymotet

2600 m²  tomt för handel eller industri.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede