Namnsättning av gator, adresser

Namn och adressättning är ett kommunal ansvar. Beslut om nya adresser fattas av kommunen.


Aktuella och korrekta adresser med koppling till  bestämd plats är centralt för en rad verksamheter i samhället.

Exempel på verksamheter där adress är grundläggande:

  • räddningstjänst och polis
  • post och distribution
  • folkbokföring
  • navigering och transportplanering
  • kommunal ärendehantering


Kontakta oss om du saknar adress eller har frågor om befintliga adresser.


När nya områden ska bebyggas kan det i vissa fall behövas nya gatunamn. Förslag på gatunamn skickas på remiss och bereds innan kommunen fattar beslut. God ortsnamnsed skall alltid iakttas.

Lägenhetsregister

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter och innehåller uppgifter såsom om bl.a. boarea, antal rum, kökstyp, lägenhetskategori och ev. lägenhetsnummer.


Registret ägs av Lantmäteriet, men ajourhålls av landets kommuner. Läs mer om lägenhetsregistret på Lantmäteriets hemsida.

Lägenhetsnummer

I de fall där det finns fler än en bostad på samma adress, exempelvis i ett flerbostadshus, ska varje bostadslägenhet ha ett för adressen unikt nummer.


De flesta småhus, men också flerbostadshus där varje lägenhet har en egen adress, behöver inget lägenhetsnummer.


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede