Årsredovisning

Årsredovisningen visar verksamhetens utfall, dess finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. I årsredovisningen jämförs mål och resultat, och förklaras varför det blev som det blev. Senast i april månad efter redovisningsåret ska årsredovisningen lämnas till kommunfullmäktige.


Munkedals kommuns årsredovisning vänder sig både till kommunens politiker och externa intressenter. Den produceras av kommunstyrelsens ekonomiavdelning för kommunstyrelsen som är ansvarig för produkten.

Årsredovisningar Munkedals kommun