Rådgivning och stöd

Du som driver företag idag, nyligen har startat eller du som funderar på att starta en affärsverksamhet kanske vill bolla dina tankar och testa en affärsidé innan du tar steget fullt ut. Välkommen att kontakta näringslivsutvecklaren i Munkedal kommun som kan guida dig vidare i dina utvecklingstankar. Du får också veta mer om vilka andra aktörer och samarbetspartner det finns på marknaden som du kan vända sig till när du vill förverkliga din idé.


Några av de aktörer som ger ytterligare råd, kompetensutveckling och finansiering ser du här. Kika gärna in på deras respektive hemsida för att få en djupare bild av hur de kan hjälpa dig.


ALMI
Almi skapar möjligheter för bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. De erbjuder finansiering och rådgivning.
www.almi.se

Coompanion
Företagsrådgivning för dig som vill starta eget företag eller en förening tillsammans.
www.coompanion.se

Connect Väst
Connect Väst sammanför entreprenörer och tillväxtföretag med företagsutvecklande resurser som kompetens och kapital.
www.connectsverige.se
 

Drivhuset vid Högskolan Väst
Drivhuset hjälper högskole- och universitetsstudenter att utveckla sina idéer och att starta och driva företag samt utveckla sina entreprenöriella förmågor.
www.drivhuset.se


Fyrbodal företagsstöd

Hos Fyrbodal kan du som funderar på att starta,
nyligen har startat eller redan driver företag få tips på vart du kan vända dig för rådgivning, kompetensutveckling och finansiering.

www.fyrbodal.se/verksamhet/samhallsutveckling/naringsliv-fyrbodal


Företagarna

Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar för att kunna utveckla sin verksamhet och nå sina mål.

www.foretagarna.se/foreningar/munkedal


Företagsfinansiering i Västra Götaland
Västra Götalandsregionen stödjer tillväxtföretag genom att medfinansiera utvecklingsinsatser som bland annat ska bidra till nyinvesteringar, ökad sysselsättning eller produktion.
www.vgregion.se


Energikontor Väst
Energikontor Väst är det regionala energikontoret i Västra Götaland. De driver nätverk och projekt tillsammans med offentliga organisationer och näringsliv. De samordnar även kommunernas energi- och klimatrådgivare, samlar ett kommunnätverk för hållbar utveckling och stöttar energieffektivisering i företag.

www.energikontorvast.se


Högskolan Väst
Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö.
www.hv.se

Innovatum
Innovatum är ett av norra Europas starkaste utvecklingscentrum. De jobbar med att bredda och stärka näringslivet i Västsverige, väcka barns nyfikenhet för teknik och kreativ industri.
www.innovatum.se


IUC Väst
Erbjuder helhetslösningar och spjutkompetenser riktade om den tillverkande industrin. Målen är att stimulera industriell utveckling och konkurrenskraft i Fyrbodal, skapa en god miljö för innovationer, ny teknik och ekonomiskt nyskapande samt att bredda kontaktytorna och skapa affärsutveckling för att synliggöra företagens kompetenser och resurser.
www.iucvast.se

Position Väst
Position Väst är en tillväxtzon mellan Göteborgs- och Osloregionerna där det finns gott om spelrum för nya affärer. Här samarbetar 18 kommuner för att utveckla näringslivet. Position Väst arbetar för att få fler företag att etablera sina verksamheter i området.
www.positionvast.se

Studera.nu
Här hittar du samlad information om Sveriges samtliga Högskole- och universitetsutbildningar.
www.studera.nu

Styrelseakademin Västsverige
Styrelseakademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag. De arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning.
www.styrelseakademien.se

Svenskt marintekniskt forum (SMTF)
Deras uppdrag är att företräda den maritima branschen och att visa hur viktig den är i svenskt näringsliv. SMTF representerar branschen och industrin i olika sammanhang och säkerställer att det som diskuteras på högre nivå kommer företagen till gagn. SMTF strävar också efter en ökad samverkan mellan företag, universitet och offentliga företrädare inom det maritima klustret.
www.smtf.se

Tillväxtverket
Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner.
www.tillvaxtverket.se

Ung Företagsamhet Fyrbodal
Utvecklar grundskole- och gymnasieelevers kreativitet och företagsamhet, exempelvis genom att hjälpa dem starta och driva egna företag.
www.ungforetagsamhet.se

Verksamt.se
Information och tjänster från myndigheter - för den som driver eller vill starta företag.
www.verksamt.se

Ägarskifte Micro
Funderar du på att sälja eller köpa ett företag? Ägarskifte Micro ger dig information, rådgivning och hjälper till med matchning runt så kallade generationsskiften. Ägarskifte Micro drivs nu vidare genom Almi.

www.almi.se/vast/generationsskifte


Nyttiga länkar

Här nedan har vi samlat fler länkar som kan vara till nytta för dig.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Ulrika Larsson