Nätverk och projekt

Flygfoto från inlandet ut mot kusten. i förgrunden syns en vik. Två fjordar möter sedan varandra innan de tillsammans mynnar ut i havet. På land ses skogs- och jordbrukslandskap.

Munkedals kommun har nära till kust så väl som inland. Här ses Saltkällan i kommunens södra del.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Ulrika Larsson