Starta företag

Bild på Munkedalsbron. Bildens toner går i blått.

Att starta upp en egen rörelse är en stimulerande uppgift som ställer nya och utvecklande krav på dig. Det är därför väsentligt att din företagsstart är så väl förberedd som möjligt och att din verksamhet får bästa möjliga utveckling.


Förutom att du kan få stöd och hjälp av en affärscoach, där vi i dagsläget samverkar med fem grannkommuner, är det främst Almi som vi erbjuder stöd genom. De har regelbundna informationsträffar och rådgivning för dig som går i starta eget-tankar. Se mer info på Almis webbplats.


Nedan finns några länkar som är relevanta för dig som ska starta eget företag. Gå gärna in på sidan för Rådgivning och stöd för ännu fler länkar som kan vara till stor hjälp för dig.


Almi
Starta företag, Utveckla företag, Sälja eller köpa företag, Företag i ekonomisk kris?


Sedan januari 2019 har Almi Väst uppdraget från Fyrbodals kommunalförbund att vara den sammanlänkande parten för distribuerad affärs-och företagsutveckling i Fyrbodal. Hur kan vi hjälpa dig?


Verksamt
Verksamt.se är en samlad service från myndigheter och den enda sida med tjänster och information du behöver för att registrera och ändra dina uppgifter i samband med start av företag.


Senast ändrad:

Sidansvarig: Ulrika Larsson