Sidan är skriven på lättläst svenska

Socialtjänst, vård och omsorg

En svartvit bild på en vägg med människoskuggor på

Socialjour

Råkar du ut för akuta problem

efter kontorstid, som inte kan vänta

till nästa veckodag, är du välkommen

att kontakta socialjouren.

Socialjour 0522-69 74 44

Öppettider:
Måndag - Torsdag, klockan 16:30-23:00
Fredag, klockan 15:30-02:00
Lördag, klockan 16:00-02:00
Söndag, klockan 16:00-23:00


Övrig tid nås socialjour via Polisen

på telefonnummer 112


Socialjouren

Socialtjänst

Socialtjänsten är en myndighet

som på uppdrag av politikerna

ansvarar för att alla i Munkedals kommun

får det stöd och den hjälp

de har rätt till enligt lag.


I Munkedals kommun kallas socialtjänsten

för individ- och familjeomsorg.


Läs mer om socialtjänsten/individ- och familjeomsorg

Hjälp till barn och ungdomar

Sidan stöd till barn och ungdom på munkedal.se


Dessa sidor är för dig

som vill veta vart du kan vända dig

när ett barn eller en ungdom behöver hjälp.


Här kan du hitta information

om olika typer av problem eller svårigheter

som man kan ha som barn och ungdom.


Du kan också hitta information

om var barn, ungdomar och deras familjer

kan få stöd och hjälp.

Familjerådgivning

Att leva tillsammans är inte alltid enkelt.

Bekymmer för barn, arbete och ekonomi

kan skapa irritation mellan

dig och din sambo/maka/make.

Ibland känns det jättejobbigt.


På familjerådgivningen kan ni få

stöd och hjälp med att lösa problemen.


Läs mer om familjerådgivning

Beroendemottagning

Hos Beroendemottagningen i Munkedal

kan ungdomar och vuxna som

är beroende av alkohol eller droger

få hjälp och stöd att sluta.


Beroendemottagningen erbjuder även

stöd till familjen.


Läs mer om beroendemottagningen

Integration

Vi arbetar med

mottagning och introduktion

för flyktingar.

Vad är integration?

För individen:

Att förstå och kunna orientera sig

samt ha makten att kunna fatta egna beslut.


Kartläggning och eventuell komplettering

av kompetens, vilket leder till en etablering

i samhället och ett arbete

för att kunna försörja sig.


Allt detta ger en trygghet,

ett av våra grundläggande behov.


Samhället:

Kunskap och förståelse

om flyktingarnas situation.

Möjligheter att kunna vara delaktig

i integrationsarbetet på olika sätt.

Är du nyanländ?

Information nyanlända
Telefon: 0524-181 30
E-post: johanna.sjogrenstaf@munkedal.se

Färdtjänst

Med hjälp av färdtjänst

kan du som har funktionshinder

och inte kan använda buss eller tåg

ta dig dit du vill.


För att få färdtjänst behövs

ett beslut av socialtjänsten.


Läs mer om färdtjänst

Vård och äldreomsorg

Målet är att så länge som möjligt

ge dig omsorg och vård.

Kommunen undersöker ditt behov

och ger dig ett förslag

på hur vi kan hjälpa dig.

Hemtjänst och hemsjukvård

De flesta vill bo kvar hemma

så länge som möjligt.

Munkedals kommun ger

stöd och hjälp i vardagen

när du inte kan eller orkar.


Läs mer om hemtjänst

Läs mer om hemsjukvård

Vård- och äldreboende

Om du är för sjuk för att

klara dig själv hemma

eller med hjälp av hemtjänst eller hemsjukvård

kan du få bo på ett äldreboende.


Där får du service och omvårdnad

dygnet runt.


Boendet ger all hjälp

som du behöver i din vardag,

även sjukvård och rehabilitering

med hjälp av sjuksköterska,

arbetsterapeut och sjukgymnast.


Du kan bo kvar på äldreboendet livet ut.


För att få bo på äldreboende

behövs ett beslut av socialtjänsten.


Läs mer om vård- och äldreboende

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion