Hemtjänst

Vad är hemtjänst?

Personlig omvårdnad, till exempel:

  • hjälp att äta
  • hjälp med hygien
  • hjälp att förflytta sig
  • trygghet och säkerhet i det egna hemmet (trygghetslarm och tillsyn)

Praktisk hjälp, exempelvis:

  • städning
  • inköp, post och bankärenden

 

Läs mer om hemtjänst och avgifter på sidan Avgifter inom omsorg och hjälp/Hemtjänst och trygghetslarm.

Äldreguiden

Här finns resultatredovisning över hemtjänstgrupperna i Munkedals kommun.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann