Hemtjänst

Hjälp i hemmet

Om du har behov av hjälp i hemmet till följd av exempelvis ålder, sjukdom eller en skada så kan du beviljas hemtjänst. Hemtjänsten finns till för dig som bor i egen bostad inom Munkedals kommun. Målsättningen är att du ska kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt.

 

Du kan få hjälp med:

  • Omsorg (exempelvis personlig hygien, dusch eller klädsel)
  • Service (exempelvis städ, tvätt, matleverans eller inköp)
  • Digital teknik (exempelvis fjärrtillsyn eller trygghetslarm)

Du ansöker om hemtjänst genom att ta kontakt med en biståndshandläggare som utreder vilken hjälp du kan få.

 

Hemtjänst är frivilligt men om du ser att någon i din närhet skulle kunna behöva eller vilja ha hemtjänst eller andra stödinsatser kan du ta kontakt med biståndshandläggare för mer information eller för att göra en orosanmälan.

Socialtjänsten har en skyldighet att följa upp alla anmälningar, men ur sekretessynpunkt kan vi inte återkoppla vad som hänt och om någon insats blir aktuell. Fortsätter oron är du välkommen att göra en ny anmälan.

 

Läs mer om hemtjänst och avgifter på sidan Avgifter inom omsorg och hjälp/Hemtjänst och trygghetslarm.

Äldreguiden

Äldreguiden innehåller information och resultat för hemtjänstgrupperna i Munkedals kommun.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann