Kommunal primärvård (hemsjukvård)

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din vårdcentral, kan du ha rätt till kommunal primärvård (hemsjukvård). Det gör det möjligt för dig att få vård hemma, både under en kortare eller längre period.

Vad är kommunal primärvård?

Kommunal primärvård är den hälso- och sjukvård som utförs i ditt hem. Ditt behov avgör vilka insatser som kommer att utföras. Det kan till exempel vara hjälp med läkemedel, omläggning av sår, provtagning, rehabilitering och hjälpmedel. Den kommunala primärvården är tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan. Den utförs av legitimerad personal (arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska) eller av omvårdnadspersonal på uppdrag av legitimerad personal.

Vem kan få kommunal primärvård?

För att ha rätt till kommunal primärvård ska du ha ett varaktigt behov av fysisk och eller psykisk karaktär som gör att du inte kan ta dig till din vårdcentral. Det gäller oavsett din ålder, diagnos eller funktionsnedsättning.

Hur blir jag inskriven i kommunal primärvård?

För att bli inskriven tar du kontakt med den vårdcentral du tillhör, är listad på. Den tar i sin tur kontakt med Munkedals kommunala primärvård. Inskrivning kan också bli aktuell efter att du har varit inlagd på sjukhus och fortfarande har behov av vissa hälso- och sjukvårdsinsatser. Du är inskriven så länge ditt behov finns kvar. När målen är uppnådda fattas ett beslut om eventuell utskrivning.

 

Det är hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer behovet av kommunal primärvård.

Vad kostar kommunal primärvård?

Kostnaden för kommunal primärvård är samma varje månad, oavsett hur mycket eller lite hjälp du får. Läs mer om omsorgs- och sjukvårdsavgifter

Synpunkter och klagomål

Du kan alltid lämna synpunkter och klagomål på våra tjänster och verksamheter. Det kan du göra direkt på munkedal.se, via brev eller genom att prata med personal i den verksamhet det gäller. Du kan lämna din synpunkt anonymt.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Malin Petzäll