Sörbygdens Hembygdsförening

Kontaktperson:

Lena Gunnarsson
Hajum 19 Berget
455 95 Hedekas

Telefon: 0524-302 65
Mobiltelefon: 070-69 79 133
E-post: hajum@telia.com

Hemsida:

www.hembygd.se/sorbygdenshembygdsforening

Verksamhet:

Visning av föreningens museum och hembygdsgård, torpvandringar, vård av fasta fornlämningar, uppsättning av informationstavlor vid torpruiner, med mera.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson