Idrott, motion och friluftsliv

I Munkedals kommun hittar du ett brett utbud av fritidsaktiviteter och ett mycket aktivt föreningsliv som bland annat bedrivs på de föreningsdrivna idrottsanläggningarna och i de kommunala idrottshallarna.


Munkedal erbjuder goda förutsättningar för rekreation och fritidsaktiviteter. Förutom anläggningar och verksamheter av traditionellt slag, som fotboll, ishockey och ridning, finns även attraktioner såsom laxfiske i Örekilsälven, kanotleden Flottarleden, en smalspårig museijärnväg med mera.


Du finner också olika kulturföreningar som sysslar med hantverk och litteratur samt flera aktiva hembygdsföreningar som bidrar till bygdens utveckling.


Uppleva och göra i Munkedals kommun

Aktiviteter och sevärdheter i Munkedals kommun hittar du på upplevelseportalen vastsverige.com/munkedal eller via kartportalen Uppleva och göra i Munkedals kommun


Allemansrätten

Allemansrätten är en frihet under ansvar, och för också med sig
skyldigheter. Visa varsamhet och hänsyn för natur och djurliv såväl som mot markägare och andra människor i naturen.

Inte störa, inte förstöra!

Allemansrätten är fantastisk (naturvardsverket.se)

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson