Svarteborgs spelmanslag

Kontaktperson:

Pernilla Stendahl

Hensbacka 21

45592 Munkedal

Tel: 0524-200 19

Mobil: 070-667 71 93

E-post: pernilla.stendahl@telia.com


Verksamhet:
20 talet aktiva medlemmar mellan 12 och 88 år från Munkedal med omnejd som spelar folkmusik från trakten - Bohuslän - Norden. Även annan musik förekommer på programmet.


Ibland berättar någon av oss om de spelmän, vars musik vi för tillfället spelar. Vi framträder oftast för folkdansare, gammaldansare, hembygds- och pensionärsföreningar samt vid gudstjänster av olika slag.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson