Munkedals kommunvapen

Meny

Ekonomi

Foto i motljus i en granskog. Mellan stammarna lyser solen igenom.

Maltes Stig

Ekonomi och budget

I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten ska det finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet. Kommunfullmäktige har antagit tre finansiella inriktningsmål och åtta inriktningsmål för verksamheten. Samtliga mål följs upp i samband med delårs- och årsbokslut.

 

För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning ska det genomsnittliga resultatet de senaste tio åren uppgå till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag under planeringsåren

Övergripande ekonomiskt mål

Utifrån de finansiella inriktningsmålen är det avsatt medel för att uppnå de finansiella resultatmålen för budget 2019.

 • Årets resultat ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter och generellt statsbidrag år 2019
 • Låneskulden ska över tid minska genom amortering med 4,3 miljoner kronor per år
 • Självfinansieringsgraden av reinvesteringar ska vara 100 procent

 

Driftbudgeten för kommunens verksamheter, exklusive de kommunala bolagen, ligger på 659 miljoner kronor för 2019.

 

Från och med 2019 så inrättar Munkedals kommun en ny politisk organisation med en anpassad förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati.

 

Organisationen utgörs av följande politiska organ:

 • Kommunfullmäktige
 • Kommunstyrelse
 • Välfärdsnämnd
 • Kultur- och fritidsnämnd
 • Barn- och utbildningsnämnd
 • Samhällsbyggnadsnämnd
 • Jävsnämnd
 • Valnämnd

 

Välfärdsnämnden är den verksamhet som har den största andelen (38 procent) av kommunens budget.

Senast ändrad: 2019-10-07

Sidansvarig: Maria Strömberg

Lars-Erik Hansson

Maria Strömberg

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.