Visioner och framtidsidéer

Munkedals kommun - Vision 2040

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 27 februari 2023 att anta följande vision för perioden 2024-2040:

Vision 2040

Munkedal – mer av livet. Vi är en aktiv kommun med engagerade invånare. Vi skapar goda
förutsättningar för våra invånare, vårt näringsliv och vårt föreningsliv. Tillsammans formar vi en hållbar framtid.

 

Här kan vi:

  • känna oss välkomna och delaktiga
  • skapa förutsättningar för kreativitet, aktiviteter och upplevelser
  • känna trygghet och trivas med livet

 

Inriktningsmål 2024–2027

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 27 februari 2023 att anta följande fyra inriktningsmål för perioden 2024–2027:

  1. Alla ges förutsättning till sysselsättning efter förmåga
  2. Munkedals kommun ska verka för en god folkhälsa
  3. Alla ska känna sig trygga i att få stöd utifrån behov
  4. Munkedals kommun ska arbeta för en minskad miljöpåverkan

 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion