Dialog och synpunkter

Om du har några synpunkter du vill framföra till oss, vill vi gärna höra dem. Du kan förmedla dina åsikter till oss genom att fylla i vårt webbformulär på sidan Synpunkter och klagomål.

Du som är folkbokförd i kommunen får väcka ett ärende i fullmäktige (medborgarförslag). Läs mer om medborgarförslag och hur du går till väga för att skicka in det till oss på sidan Skicka förslag.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion