Näringslivsrådet

Syftet med Näringslivsrådet är att vara en sammanhållande länk mellan företag, kommun och politik för en långsiktig och hållbar samverkan på bred front.


Näringslivsrådet träffas fyra gånger per år.

Representanter

Följande organisationer och personer ingår i näringslivsrådet:

Företagarna i Munkedal

 • Carina Thorstensson
 • Mikael Johansson

LRF Kommungrupp

 • Fredrik Andersson
 • Mats Karlsson

Centrumgruppen

 • Anne-Marie Jantén
 • Eymen Yenigun

Munkelandsgruppen

 • Krister Johansson
 • Fredrik Johansson

Munkelandsgruppens webbsida

Turismföretagarna

 • Karin Lyrdal
 • Pelle Johansson

Kommundelen Svarteborg

 • Glenn Hedlund
 • Raymond Olsson

Kommundelen Sörbygden

 • Lena Kristiansson
 • Rolf Berg

Arctic Paper

 • Göran Lindqvist

Munkedals kommun

 • Christoffer Rungberg (Politik)
 • Ulrika Larsson (Näringslivsutvecklare)

Adjungerad

 • Liza Kettil (Politik)

Senast ändrad:

Sidansvarig: Ulrika Larsson