Utmanarrätt

Vill du utmana kommunens verksamhet? Munkedals kommun har beslut att ha utmanarrätt/utmaningsrätt. Det innebär att företagare och privatpersoner kan utmana kommunen om att få driva kommunal verksamhet.

Vad får utmanas?

Med utmaning avses att någon riktar ett önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet skall upphandlas. Med kommunens verksamhet avses sådan verksamhet som kommunen driver med egen anställd personal.

 

All verksamhet som drivs av kommunen får utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner, intraprenader och vad som enligt lag och förordning måste utföras av kommunen med egen personal.

 

Verksamheten som utmanas måste vara definierbar och kunna avgränsas från övrig verksamhet.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Ulrica Sandhede