Planerade upphandlingar

Följande upphandlingar är ett urval av upphandlingar som kommer att annonseras inom det närmaste året:

 • Skafferiavtal för livsmedel via köp i butik
 • Sakkunnigstöd revision
 • Ljuskällor och elmaterial
 • Rekryteringstjänster
 • Oljesanering
 • Trygghetslarm
 • Företagshälsovård
 • Körkortsutbildning
 • Asfaltering
 • Skötsel av gatubelysning
 • Köksutrustning
 • Sjukvårdsmaterial
 • Analystjänster
 • Ekonomisystem
 • Kulturmiljöprogram
 • Utbyggnad av väg och VA Bergsäter
 • Nätverksutrustning
 • Byggnation av bollhall

Ändringar kan ske utifrån eventuellt ändrade behov och budgetförutsättningar.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Elin Johansson