Kommunens historia

Foto över ett samhälle uppifrån ett berg. Genom samhället går en rak väg. I bakgrunden syns ett jordbrukslandskap.Förstora bilden

En av områdets tidigare småkommuner var Svarteborg med kommunkontor i Dingle. Kommunkontoret låg då ovanpå gamla brandstationen.

Från socken till storkommun

Socknen var den minsta administrativa enheten fram till år 1862. Då utfärdades en kunglig förordning om kommunal styrelse på landet där det föreskrevs att varje socken skulle utgöra en kommun med kommunalstämma eller fullmäktige.

 

Ansvaret för skolan överfördes från socknen till kommunen år 1951 och med tiden har kommunen fått allt fler ansvarsområden.

 

1951 beslutades om en sammanslagning av kommunerna i så kallade storkommuner och i vår kommun var dessa Svarteborg, Munkedal och Sörbygdens kommuner. 1967 överfördes Valbo-Ryrs socken till Munkedals kommun. 1971 genomdrevs den så kallade kommunblocksreformen och de tre tidigare kommunerna slogs samman till nuvarande Munkedals kommun 1 januari 1974.

Kommunikationer och näringsliv över tid

Kommunens senhistoria präglas av utbyggandet av kommunikationer som järnväg (och senare motorväg) och industrialisering. Jord- och skogsbruk är, om än i mindre omfattning är tidigare, en betydande näringsgren.

 

Munkedals pappersbruk har behållit sin ställning som kommunens största privata arbetsgivare, men här finns dessutom en mängd småföretag, främst inom tillverkningsindustri, handel och service.

 

I Håby startades i slutet på 1950-talet vad som sägs vara Sveriges första riktiga motell, Motell Traden, med inspiration från USA. Det heter nu Rasta Håby och är det största motellet mellan Göteborg och norska gränsen.

 

Kommunens tillväxt under en stor del av 1900-talet har i stor utsträckning varit beroende av den större grannkommunen Uddevalla. Uddevallavarvet var under många årtionden en säker arbetsgivare för många munkedalsbor. Från 1960-talet blev Munkedal en populär bostadsort för många med arbete i grannkommunerna. Flerfamiljshus och nya villaområden växte fram i alla kommundelar. I samband med detta byggdes även skolor och förskolor.

 

Idag är tillväxten stark även för företagandet i Munkedal. Fortfarande spelar kommunikationerna stor roll för kommunens utveckling. Den nya väg E6 erbjuder nya möjligheter för företag och boende.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson