Ordningsregler fritidsgårdar

Fritidsgården är en mötesplats för ungdomar från 7:e klass fram tills att man fyller 20 år. Under vårterminer välkomnas även de som går i 6:e klass för att introduceras till gården.

 

Alla som vistas på gården är lika mycket värda. Med detta menas att du ansvarar själv för att inte kränka andra i din omgivning med vare sig ord eller handling.

 

Gården är en plats fri från tobak, alkohol och droger. Detsamma gäller även energidricka även om man är över 15 år.

 

Skor tas av och placeras i skohyllorna vid dörren.

 

De material och redskap du plockar fram ställer du tillbaka på den plats de hör hemma när du är klar.

 

Skräp slängs i sorteringskorgar och pant läggs i ”Pantlådorna”.

 

Demokratiska spelregler är viktiga för oss och vi vill att alla ska känna sig delaktiga i hur verksamheten utformas.

 

Besök i Ung Fritids öppna verksamhet är ingen rättighet utan en möjlighet. Följer man inte reglerna ovan kan man inte delta.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Hanna Andersson