Budget 2022

Mål och Resursplan
Budget 2022 med plan 2023-2024

Kommunala utdebiteringen

Kommunens skattesats antogs av kommunfullmäktige i september månad. Inför budget 2022 beslutade kommunfullmäktige att den kommunala utdebiteringen ska vara 23,38, en säkning med 25 öre i jämförelse med 2021.


De finansiella resultatmålen är nedbrutna utifrån kommunfullmäktiges långsiktiga finansiella inriktningsmål och gäller för perioden 2020-2023. Hela kommunens budgethandling hittar du under Relaterad information.

Mål för verksamheten

Varje nämnd konkretiserar kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planåren 2020-2023 i verksamhetsmål med tillhörande mått inför 2022. Under hösten kommer verksamheten bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner.


Mål för ekonomi

Kommunfullmäktige har angett de tre finansiella målen för budget 2022 och de uppdrag som åligger nämnderna utifrån de finansiella inriktningsmålen för planperiod 2020-2023.


Hela Mål- och resursplanen (MRP) budget 2022 med plan 2023-2024 hittas under Relaterad information.Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Anna Josefsson