Brandskydd, sotning

En sotare sotar en skorsten av tegel. Himlen i bakgrunden är blå med vita moln.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap fastställer regler för sotning och hur ofta det skall sotas. Räddningstjänsten Mitt Bohuslän har av medlemskommunerna fått uppdraget att kontrollera att rengöring/sotning och brandskyddskontroll blir utfört. Räddninggstjänsten Mitt Bohuslän har avtal med privata entreprenörer att utföra dessa tjänster.


I Munkedal utför A.H.J. Skorstensfejeri AB sotning och brandskyddskontroll. Kontakta företaget för aktuella taxor.


På Räddningstjänsten Mitt Bohusläns, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) och Din Säkerhets webbplatser hittar du all information som rör brandskydd och sotning. Klicka på respektive rubrik nedan för att komma direkt till rätt sida hos dessa aktörer.


Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbetelänk till annan webbplats


Brandvarnarelänk till annan webbplats


Sotninglänk till annan webbplats


Sota självlänk till annan webbplats


Brandskyddskontrolllänk till annan webbplats


Kaminer och eldstäderlänk till annan webbplats


Elda utomhuslänk till annan webbplats


Elda avfall och rislänk till annan webbplats


Eldningsförbudlänk till annan webbplats


Påskbrasor och Valborgsmässoeldarlänk till annan webbplats


FyrverkerierPDF - Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Munkedals kommun

Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal