Buller och luftkvalitet

Foto med kvinnas ansikte i profil mot lövverksbakgrund. Hon tittar upp mot solen och utstrålar lugn och välmående.

En god ljudmiljö och frisk luft är viktiga faktorer för människors trivsel och hälsa.

 

Miljöenheten kan tillämpa riktvärden för buller och vid behov ställa krav på verksamheter som orsakar störande buller.

 

Miljöenheten ska också bidra till att de miljökvalitetsnormer som finns för utomhusluft i tätorter inte överskrids. Som tillsynsmyndighet för en del av de verksamheter som påverkar luftkvaliteten kan miljöenheten påverka utsläpp som förorenar genom tillståndsgivning.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal