Livsmedel och hälsa

Livsmedel

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att kontrollera att livsmedelsföretagen följer lagstiftningen.


Det innebär bland annat att vi registrerar och inspekterar företag som säljer, tillagar eller serverar livsmedel.

Målen är att:

  • konsumenterna ska känna sig trygga och säkra när de handlar och äter mat
  • ingen ska bli sjuk av maten på grund av främmande ämnen eller slarv med hygienen
  • konsumenterna ska kunna lita på att maten som man köper är rätt märkt och att menyer stämmer.

Vänd dig till miljöenheten om du har:

  • synpunkter, klagomål eller frågor om företag som hanterar mat misstänker att du har blivit matförgiftad
  • vill veta hur du ska göra för att starta ett livsmedelsföretag

Hälsoskydd

Miljöenheten arbetar med inomhusmiljöproblem som buller, fukt, mögel, radon, dålig ventilation och för höga eller för låga temperaturer.

 

Miljöenheten kontrollerar verksamheter där människor får vård eller behandling som tatuerare, frisörer, fotvårdsföretag och solarier. Vi kontrollerar även miljön i skolor och förskolor.

Tillsynsområdena omfattar både förebyggande arbete (egenkontroll) och åtgärder för att undanröja problem.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion