Kemikalier

Vi kommer i kontakt med en rad olika kemikalier i vardagen. Men det finns mycket som kan göras för att hindra att farliga kemikalier påverkar hälsan och sprids till natur och miljö.

 

Vid valet mellan olika produkter ska du undvika att använda eller sälja produkter som kan ersättas med mindre farliga produkter. Detta är den så kallade produktvalsregeln i miljöbalken. Med andra ord, använd inte farligare medel än vad som behövs för uppgiften.

 

Det är ofta svårt att avgöra vad som är ett bra eller dåligt produktval med hänsyn till miljön. Oavsett om en kemikalie är miljömärkt eller inte ska de alltid hanteras och förvaras så att risken för miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

 

Den centrala tillsynsmyndigheten på kemikalieområdet är Kemikalieinspektionen (KEMI). På Kemikalieinspektionens webbplats hittar du mängder med information om kemiska produkter och ämnen och vilka regler som gäller.

 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion