Avfall och återvinning

Avfall och viss återvinning

I Munkedals kommun ansvarar Rambo AB för renhållningsverksamheten. Tillsammans med Lysekils, Sotenäs och Tanums kommuner är Munkedals kommun delägare i Rambo AB, Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän.


På Rambos webbplats hittar du all information som rör avfall.

 

Rambo.se

 

De frågor som handläggs av miljöenheten i mellersta Bohuslän hittar du på munkedal.se

Återvinning

Återvinningsstationerna i Munkedals kommun sköts av Rambo AB sedan den 1 januari 2024.

 

Klicka på länkarna nedan för att komma till informationen på Rambos webbplats.


Avgifter och regler, abonnemang


Sopsorteringsguide


Kompostering av hushållsavfall


Hämtning av hushållsavfall


Källsortering och återvinning


Förpackningsinsamling


Tidningsinsamling


Återvinningsstationer


Återvinningscentral - Hästesked


Passersystem återvinningscentral


Farligt avfall


Asbest och eternit


Ljuskällor


Batterier


Slam och latrin

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion