Avfall och återvinning

Bild på en liten flicka som källsorterar i hemmet med sina föräldrar.

Avfall och viss återvinning

I Munkedals kommun ansvarar Rambo AB för renhållningsverksamheten. Tillsammans med Lysekils, Sotenäs och Tanums kommuner är Munkedals kommun delägare i Rambo AB, Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän.


På Rambos webbplats hittar du all information som rör avfall. De frågor som handläggs av miljöenheten i mellersta Bohuslän hittar du på munkedal.se.

Återvinning

Återvinningsstationerna i Munkedals kommun sköts av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Har du synpunkter på återvinningsstationer ska du i första hand kontakta FTI. Du kan göra en felanmälan via länken under Relaterad information, ringa eller skicka e-post. Du hittar deras kontaktuppgifter i kontaktrutan. Information om återvinning och förpackningsinsamling hittar du på FTI:s webblats, se länkar nedan.


Klicka på respektive rubrik för att komma direkt till rätt sida på munkedal.se respektive på Rambos eller FTI:s webbplatser.


Avgifter och regler, abonnemanglänk till annan webbplats


Miljönämndens taxor


Hämtning av hushållsavfalllänk till annan webbplats


Källsortering och återvinninglänk till annan webbplats


Förpackningsinsamlinglänk till annan webbplats


Kompostering av hushållsavfall


Sopsorteringsguidelänk till annan webbplats


Tidningsinsamlinglänk till annan webbplats


Återvinningscentral - Hästeskedlänk till annan webbplats


Farligt avfalllänk till annan webbplats


Asbest och eternit


Ljuskällorlänk till annan webbplats


Batterierlänk till annan webbplats


Återvinningsstationerlänk till annan webbplats


Slam och latrin

Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal