Ändring av DP, Håby handelsområde

Ändring av detaljplan för Håby-Lycke 1:53 m.fl. Håby Handelsområde

Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-22 att anta ändring av detaljplanen för Håby-Lycke 1:53 m. fl. upprättad 2013-10-14 och reviderad 2013-12-11.

 

Länsstyrelsen har beslutat att inte överklaga planen.

 

Vid överklagandetidens utgång har inga överklaganden inkommit till kommunstyrelsen.

 

Detaljplanen har härmed vunnit laga kraft 2014-02-14.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede