Arctic Paper, Munkedal 6:1, 6:3 m.fl.

Kommunstyrelsen beslutade 2009-03-11 att anta upprättad detaljplan för Munkedal 6:1, 6:3 m fl. daterad 2008-09-16 och reviderad 2009-01-19. Godkände även upprättat exploateringsavtal daterat 2009-02-24. Länsstyrelsens beslut enligt 12 kap. 2 § PBL föreligger från 2009-03-25.

 

Vid överklagande tidens utgång har ingen överklagan inlämnats till kommunstyrelsen. I och med detta så vinner detaljplanen laga kraft 2009-04-07.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede