Dingle 1:87

Planområdet gäller fastigheten Dingle 1:87 och del av Dingle 1:84. Syftet med planarbetet är att pröva förutsättningarna för utbyggnation av befintlig byggnad.


Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen, 2019-01-21 § 11. Detaljplanen vann laga kraft 2019-02-12.


Handlingar

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede