Fisketorp 1:28

Byggnadsnämnden beslutade 2015-05-13, § 37, att anta detaljplan för Fisketorp 1:28 i Munkedals kommun, Västra Götalands län, daterad 2015-03-09.

 

Länsstyrelsen beslutar enligt 11 kap 10 § PBL (2010:900) att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap 10 § PBL.

 

Vid överklagandetidens utgång har inga överklaganden inkommit till Byggnadsnämnden.

 

Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft 2015-06-04. 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede