Foss 10:1 - Tegelverkstomten

Kommunstyrelsen beslutade 2008-10-08 att anta detaljplanen för Tegelverkstomten, del av fastigheten Foss 10:1, daterad 2008-05-20 och reviderad 2008-09-22.

 

Länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet har 2008-11-17 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 12 kap. 1 § PBL.

 

I och med detta så vinner detaljplanen laga kraft 2008-11-17.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede