Foss 7:11 och Foss 10:54 - f.d polishus och brandstation 

Kommunen är sedan en längre tid tillbaka ägare till de två rubricerade fastigheterna, där tidigare brandstationen och polisstationen hade sina verksamheter. Dessa verksamheter flyttades till nya lokaler för många år sedan och har därefter i huvudsak nyttjats av kommunens park- och markavdelning.

 

Efter att ha stått tomma en tid revs byggnaderna i november och december 2006.

 

Området bedöms vara attraktivt för bostäder med tanke på det centrala läget i Munkedals tätort.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede