Hensbacka 2:3 - Smedberget

Kommunstyrelsen beslutade 2011-03-16 att anta detaljplanen för del av Hensbacka 2:3, Smedberget reviderad 2011-01-27.

 

Länstyrelsens beslut enligt 12 kap.2§ PBL, att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 12 kap.1§ PBL. föreligger.

 

Vid överklagande tidens utgång har inget överklagande inkommit till kommunstyrelsen.

 

Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft 2011-04-15.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede