Munkedal Brudås

Samhällsbyggnadsnämnden i Munkedals kommun har tagit fram detaljplan för Brudås förskola, del av Foss 13:9 och 12:8 m.fl. Planområdet är beläget i Munkedals tätort, söder om centrum. Planens syfte är att möjliggöra för en ny förskola med en ändamålsenlig och pedagogisk utemiljö.

 

Detaljplanen antogs 2021-09-28 § 100 av Samhällsbyggnadsnämnden. Planen vann Laga kraft 2021-10-19.

Planhandlingar

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede