Vadholmen Södra

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram en detaljplan för Vadholmen Södra. Planområdet berör fastigheterna Foss 2:81, 2:82 m.fl. och är beläget mellan Bohusbanan och Örekilsälven. Planens syfte är att skapa förutsättningar för bostäder och centrumutveckling.


Detaljplanen för Vadholmen ger möjlighet att bygga ett hundratal lägenheter, beroende på lägenheternas storlek. Planen medger även olika typer av verksamheter, som till exempel butik, bageri, restaurang, gym, apotek, vårdcentral, samt möjligheter till lokaler för föreningsändamål och andra gemensamma ytor.


Kommunfullmäktige beslöt 2021-04-07, § 9, att anta detaljplanen och den vann laga kraft 2021-04-29.

Handlingar

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede