Håby Södra

Kommunen undersöker möjligheten att ta fram ett planförslag. Området är beläget i Håby, söder om E6. Syftet med planarbetet är att pröva förutsättningarna att etablera ett verksamhetsområde.

Handlingar

 

Underlag

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede