Övre Torp

Bild som visar att planen befinner sig i startskedet

Kommunen har tagit emot en begäran om planbesked av exploatören som fått positivt planbesked av Samhällsbyggnadsnämnden. Planområdet gäller fastigheten Övre Torp 1:91. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse. Avtal har tecknats med exploatören. Utredning pågår.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede