Framtidsplan ÖP14 Munkedal

 

Översiktsplanen (eller Framtidsplanen) är kommunens långsiktiga vision om hur mark- och vattenområden ska användas och om hur bebyggelsen ska utvecklas. Översiktsplanen är ett politiskt dokument som visar värderingar, ambitioner och riktlinjer för den fysiska planeringen. Den är inte juridiskt bindande.

Framtidsplan - ÖP14 Munkedal

Munkedals kommun har tagit fram en framtidsplan för hela kommunen.


Den största förändringen mot tidigare översiktsplan är att vindbruksområdena minskar med cirka fem områden. Det innebär att antalet vindkraftsverk minskar med cirka 60 verk. Det finns ändå möjlighet att bygga cirka 60 nya vindkraftsverk.

Översiktsplanen, ÖP14 består av två delar (en politisk del och en fakta del) med tre tillhörande mark- och vattenanvändningskartor. Hållbarhetsbedömning och miljöbedömning har inarbetats i första delens avslutande kapitel. De fyra bilagorna från ÖP10 ligger kvar som bilagor till nya översiktsplanen.

 

Under varje mandatperiod ska kommunen ta ställning till översiktsplanens aktuallitet. Är översiktsplanen i vissa delar eller i sin helhet föråldrad ska den revideras.

Antagandehandlingar

Bilagor

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede