Kommunalråd och oppositionsråd

Porträttbild på person utomhus.

Louise Skaarnes (SD)

En kvinna med långt hår.

Erik Färg (S)

I Munkedals kommun är Louise Skaarnes från Sverigedemokraterna kommunstyrelsens ordförande och därmed kommunalråd.


Ordinarie oppositionsråd är Liza Kettil från Socialdemokraterna. Liza Kettil är föräldraledig för uppdraget som oppositionsråd, tillika andre vice ordförande i kommunstyrelsen 2023-04-01 – 2023-09-30. Erik Färg, Socialdemokraterna, är vald till ersättare under perioden.


Kommunalrådet representerar den politiska majoriteten och är kommunstyrelsens ordförande. Oppositionsrådet representerar den politiska oppositionen.

Kommunstyrelsens ordförande — kommunalråd

Kommunalrådet leder kommunstyrelsen och har uppsikt över kommunkoncernens hela verksamhet. Kommunalrådet ska:

  • med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
  • representera kommunstyrelsen vid sammanträffanden med myndigheter, konferenser, sammanträden och andra tillfällen om inte kommunstyrelsen bestämt annat
  • ansvara för att kallelse och föredragningslista utfärdas till sammanträden
  • ansvara för beredning av ärenden till sammanträden

Kommunstyrelsens andre vice ordförande — oppositionsråd

Oppositionsrådet leder, samordnar och företräder de partier som sitter i opposition. Oppositionsrådet ska:

  • med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och för oppositionens räkning ta initiativ i dessa frågor
  • representera kommunens opposition vid sammanträffanden med myndigheter, konferenser, sammanträden och andra tillfällen om inte kommunstyrelsen bestämt annat

Senast ändrad:

Sidansvarig: Fredrick Göthberg