Kommundirektör

En kvinna som ler och står framför grönskande träd.

Kommundirektör Ylva Morén.

Kommundirektörens uppdrag

Kommundirektören är Munkedals kommuns ledande tjänsteman med ett övergripande ansvar för samordning, ledningssystem, strategiska frågor, säkerhetsfrågor med mera. Kommundirektören ansvarar vidare för att kommunstyrelsen får underlag för att kunna utöva sin uppsiktsplikt samt att politiska beslut genomförs och följs upp.

 

Kommundirektören arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

För att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter har kommunstyrelsen en förvaltningsorganisation som leds av kommundirektören.

 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda förvaltning av kommunens angelägenheter och ha inseende över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen skall även med uppmärksamhet följa de frågor, som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning, samt hos kommunfullmäktige och övriga nämnder liksom hos andra myndigheter göra framställningar, som kommunstyrelsen finner påkallade.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion