Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ (motsvarande riksdagen på riksnivå).


Kommunfullmäktige i Munkedals kommun består av 35 ledamöter vilka väljs för en tid av fyra år.


Fullmäktige väljer ledamöter i alla nämnder och styrelser samt fattar beslut i stora, principiellt viktiga ärenden såsom budget, bokslut, bostadsförsörjning och detaljplaner.


I Munkedal sammanträder fullmäktige normalt 7—9 gånger per år i Sporren på Utvecklingscentrum i Dingle. Sammanträdena är offentliga och allmänheten hälsas välkommen. Det går även att följa sammanträderna live via webbsändning.

Mandatfördelning

Mandatperiod: 2022-10-15 – 2026-10-14


Antal mandat i kommunfullmäktige

Parti

Antal

Sverigedemokraterna (SD)

12

Socialdemokraterna (S)

9

Moderaterna (M)

5

Centerpartiet (C)

3

Kristdemokraterna (KD)

3

Vänsterpartiet (V)

2

Liberalerna (L)

1Ledamöter

Kommunfullmäktiges ledamöter hittar du här

Möten och protokoll

Möten, kallelser och protokoll - kommunfullmäktige

Webbsändning

Kommunfullmäktige direktsänds på webben. Du kan följa mötet direkt eller ta del av webbsändningen i efterhand.


Webbsändning av kommunfullmäktige

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Fredrick Göthberg