Klättring

En man som klättrar på en röd bohusgranitvägg. På berget är en röd säkerhetslina fastkilad på flera ställen.

Klättrare från hela världen vallfärdar till Bohuslän för att få uppleva äventyrlig klättring på fast granit med fantastisk friktion i havsnära miljö. I Munkedals, Lysekils och Sotenäs kommuner finns flera populära klätterleder som används flitigt framför allt sommartid. Under vintertid finns också under gynsamma förhållanden möjligheter att isklättra.

 

Vad är då klättring?
Klättring är en variationsrik sport som utövas i vitt skilda miljöer, allt ifrån inomhusgym till världens högsta berg.
Man behöver absolut inte vara någon actionhjälte för att hålla på med klättring, det finns oerhört många olika svårighetsgrader av klättringen. Det finns någon klättringsform för de flesta.

 

Bouldering är klättring på så låg höjd att rep inte är nödvändigt för säkerheten och lämpar sig både för nybörjaren och för den mer avancerade klättraren.

Sportklättring är samlingsnamnet för friklättring där man säkrar sig i befintliga bultar och rep. Svårighetsgraden varierar från bergsväggar som man nästan kan gå uppför till helt omöjliga leder för den mest extrema klättraren.

Traditionell klättring, även kallat trad, är klättring med egna säkringar, t ex kilar, hexor och kamsäkringar (friends). Tradklättring är en form av friklättring, där man till skillnad från aidklättring inte belastar säkringarna annat än vid fall.

 

Läs mer

Bohusläns Klätterklubb tillhandahåller information om klätterleder, boenden och Access

Klubben har egen klubbstuga som ligger i Bärfendal.

 

Allemansrätten

Allemansrätten är en frihet under ansvar, och för också med sig
skyldigheter. Visa varsamhet och hänsyn för natur och djurliv såväl som mot markägare och andra människor i naturen. Inte störa, inte förstöra!

Allemansrätten är fantastisk (naturvardsverket.se)

 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson