Skidåkning

Bild på ett skidspår omgivet av granskog täckt av snö.Förstora bilden

Elljusspåret i Munkedal.

Elljusspår vid Önnebacka i Munkedal

I den nordöstra delen av Munkedals tätort finns ett välskött 2,5 kilometers elljusspår, som drivs av Munkedals Skid- och Cykelklubb MSCK. Förutom det elbelysta spåret finns flera andra iordningsställda spår med olika längd.


På elljusspåret kan allmänheten promenera, cykla och springa året runt. Det finns även ett utegym som är fritt för allmänheten att använda. Vid snö och rätt förutsättningar spåras elljusspåret och det är då endast tillåtet att ta sig fram med skidor, så att skidspåren inte förstörs.


Vid elljusspåret har MSCK sin klubbstuga. För att ta sig dit svänger man av strax norr om Bruksskolan och följer sedan Ekelundsvägen österut.

Elljusspår i Hedekas

Bakom Hedekas bygdegård finns ett eljusspår på cirka 2 kilometer. På elljusspåret kan allmänheten promenera, cykla och springa året runt. Vid snö och rätt förutsättningar spåras elljusspåret och det är då endast tillåtet att ta sig fram med skidor, så att skidspåren inte förstörs.

Foto på ett elljusspår. Spåret är omgivet av blandskog som är täckt av snö.Förstora bilden

Elljusspåret i Hedekas.

Allemansrätten

Allemansrätten är en frihet under ansvar, och för också med sig
skyldigheter. Visa varsamhet och hänsyn för natur och djurliv såväl som mot markägare och andra människor i naturen.

Inte störa, inte förstöra!

Allemansrätten är fantastisk (naturvardsverket.se)

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson