Skridskoåkning

Vintertid finns flera sjöar som lämpar för skridskoåkning. Framför allt Kynnefjälls sprickdalssjöar, Kärnsjön och södra Bullaresjön.

Långfärdsskridskor

Friluftsfrämjandet i Munkedal ordnar ledarledda turer på långfärdsskridskor på alla isar som finns omkring Munkedal, salta som söta. Läs mer om turerna på Friluftsfrämjandets webbsida.

Ishallen Skogsvallen

I Munkedal finns ishallen Skogsvallen där Munkedals Bandyklubb (MBK) har sin verksamhet. Ishallen ägs och drivs av MBK.


Detaljerad information om allmänhetens åkning och ishallens öppettider finns på Munkedals Bandyklubbs webbsida.


Allemansrätten

Allemansrätten är en frihet under ansvar, och för också med sig
skyldigheter. Visa varsamhet och hänsyn för natur och djurliv såväl som mot markägare och andra människor i naturen.

Inte störa! Inte förstöra!

Allemansrätten är fantastisk (naturvardsverket.se)


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson