Motions- och elljusspår

Foto på ett elljusspår. Spåret är omgivet av blandskog som är täckt av snö.Förstora bilden

Elljusspåret i Hedekas.

Eljusspår i Hedekas

Bakom Hedekas Bygdegård finns ett nyrestaurerat eljusspår på cirka två kilometer. På elljusspåret kan allmänheten året runt promenera, cykla och springa. Vid skidföre finns det skidspår på elljusspåret. Det är då endast tillåtet att ta sig fram på spåret med skidor, så att skidspåren inte förstörs.

Elljusspår vid Önnebacka i Munkedal

I den nordöstra delen av Munkedals tätort finns ett välskött 2,5 kilometers elljusspår som drivs av Munkedals Skid- och Cykelklubb (Munkedals SCK). Förutom det elbelysta spåret finns flera andra iordningsställda spår med olika längd. Det finns också ett utegym som är fritt för allmänheten att använda.


På elljusspåret kan allmänheten året runt promenera, cykla och springa. Vid skidföre finns det skidspår på elljusspåret. Det är då endast tillåtet att ta sig fram på spåret med skidor, så att skidspåren inte förstörs.


Vid elljusspåret har MSOK sin klubbstuga. För att ta sig dit svänger man av strax norr om Bruksskolan och följer sedan Ekelundsvägen österut.


Motionsspår i Munkedals kommun;

Uppleva och göra (arcgis.com)

Foto på ett utegym med olika stationer gjorda av trä som står på en grusplan. I bakgrunden syns skog och en molnig himmel. Förstora bilden

Utegymmet vid elljusspåret i Munkedal.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson