Kulturutbud barn och ungdom

Under året arrangeras aktiviteter för barn och ungdomar inom kultur. Kultur och fritid är även samordnare för kultur i förskola och skola.

 

Sedan 1 januari 2019 ingår Kulturskolan inom Kultur och Fritidsnämnden. Tidigare har verksamheten ingått under barn och utbildning.

Aktiviteterna är kostnadsfria under 2019 sedan Kommunfullmäktige hösten 2018 beslutade att utveckla Musikskolan till Kulturskola.

 

Läs mer om Kultur och musikskolan härUng Kultur Möts

UKM Festivalen är en mötesplats för kreativa unga. Om du är mellan 13 och 25 år är du välkommen att vara med. Ställ ut foton, gör konster med jojo eller dansa K-pop. Allt som kan visas i en utställning eller på en scen har en given plats i festivalen.
För mer information läs mer på länken om UKMlänk till annan webbplats

Årets festival är genomförd!

Ung Fritid

Ung Fritid Munkedal ansvarar för fritidsgården som tillfälligt håller till i Hôlan (vid sporthallen, Munkedal). Öppen måndagar och onsdagar kl. 15:00-21:00 samt fredagar kl. 16:00-22:00.
Här finns en musikstudio som många besökare använder för att göra sin musik.

Läs mer om fritidsgården härlänk till annan webbplats

Kultur i förskola och skolalänk till annan webbplats

Munkedals kommun erbjuder kultur i förskola och skola med stöd från kommunala medel, Västra Götalands Regionen och Statens Kulturråd. Under läsåret får eleverna bildkonst, filmanimation, teater, dans, författarbesök och uppleva scenkonst på bland annat Göteborgsoperan.
Läs mer om kultur och förskola härlänk till annan webbplats

Arrangörsstöd till kultur för barn och ungdom

Munkedals kommun erbjuder årligen ett utbud av scenkonst och kulturell pedagogisk verksamhet för barn och ungdom i åldrarna 3-19 år. Utbudet vänder sig till förskola, grundskola och offentlighet exempelvis i samband med familjedagar samt sport- och höstloven.


Västra Götalandsregionens arrangörsstöd är ett komplement till kommunens egna kultur- och stödsatsningar. Detta stöd gäller för engagemang av professionella utövare inom kultur. Arrangörsstödet baseras på antalet barn per kommun. Alla kommuner som uppfyller regionens krav kan söka detta stöd.


Stödet tilldelas den kommunala barnkultursamordnaren som i samråd med kommunens barnkulturgrupp planerar utbudet utifrån de målsättningar som finns antagna för denna verksamhet.

Kulturkatalogen Väst - utbudskatalog

I Västra Götalandsregionens gemensamma samlingsplats för kulturaktiviteter riktat till barn och unga hittar du hur mycket gott som helst.


Du kan söka efter artister och konstnärer som går att engagera till skolor, bibliotek, fritidsgårdar och föreningar. Det kan handla om föreställningar, workshops i klassrummet eller kulturverksamheter som du kan besöka runt om i regionen. Du kan också hitta intressanta museilådor att ta hem till skolorna.


I Munkedals kommun är JanOlof Karlsson/kulturutvecklare och kommunla samordnare som ansvarar för att kommunens barn och ungdomar får kultur i förskolan och skolan.

Allt som presenteras i katalogerna omfattas av det regionala arrangörsstödet.


Se Kulturkatalogenlänk till annan webbplats


Senast ändrad: 2020-12-09

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson