Kulturutbud barn och ungdom

Under året arrangeras aktiviteter för barn och ungdomar inom kultur. Kultur och fritidsförvaltningen är samordnare för kultur i förskola och skola.

Läs mer om Kulturskolan här


Ung Fritid

Ung Fritid Munkedal ansvarar för Örekilsgården som numera håller till i gamla pipfabriken. Här finns en musikstudio som många besökare använder för att göra sin musik.

Fritidsgården är en öppen mötesplats för ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern. I fokus står ungdomars intressen och engagemang.


Örekilsgården besöker du utan att känna krav på att prestera.
Ett härligt ”hängställe” att vara på. Här ställs krav på att respektera allas olikheter och visa det i både ord och handling.

Fritidsgårdar - Munkedals kommun

Kultur i förskola och skola

Munkedals kommun erbjuder kultur i förskola och skola med stöd från kommunala medel, Västra Götalands Regionen och Statens Kulturråd. Under läsåret får eleverna bildkonst, filmanimation, teater, dans, författarbesök och uppleva scenkonst på bland annat Göteborgsoperan.
Läs mer om kultur och förskola här

Arrangörsstöd till kultur för barn och ungdom

Munkedals kommun erbjuder ett utbud av scenkonst och kulturell pedagogisk verksamhet för barn och ungdom i åldrarna 3-19 år. Utbudet vänder sig till förskola, grundskola och offentlighet exempelvis i samband med familjedagar samt sport- och höstloven.


Västra Götalandsregionens arrangörsstöd är ett komplement till kommunens egna kultur- och stödsatsningar. Detta stöd gäller för engagemang av professionella utövare inom kultur. Arrangörsstödet baseras på antalet barn per kommun. Alla kommuner som uppfyller regionens krav kan söka detta stöd.

Kulturkatalogen Väst - utbudskatalog

I Västra Götalandsregionens gemensamma samlingsplats för kulturutbud riktat till barn och unga hittar du hur mycket gott som helst.


Du kan söka efter artister och konstnärer som går att engagera till skolor, bibliotek, fritidsgårdar och föreningar. Det kan handla om föreställningar, workshops i klassrummet eller kulturverksamheter som du kan besöka runt om i regionen. Du kan också hitta intressanta museilådor att ta hem till skolorna.


JanOlof Karlsson kulturutvecklare och kommunal samordnare ansvarar för att kommunens barn och ungdomar får kultur i förskolan och skolan.


Se Kulturkatalogen


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson