Stöd, bidrag och stipendier

Bild på pristagarna som står på scenen i parken.Förstora bilden

Alla pristagare med sina priser vid kommunens utdelning av fritidspris och stipendier, folkhälsopriset, civilkuragepris, kulturpris och stipendier samt kulturskolans stipendier 2023.

Bidrag övriga föreningar

Bidrag som kan sökas av kultur - , bygdeföreningar m fl;

  • Grundbidrag
  • Evenemangsbidrag
  • Lokalbidrag

Läs mer om bidragen här

Kulturpris och stipendium

Munkedals kommun delar ut kulturpris och kulturstipendium. Båda pristagarna skall vara verksamma och boende i Munkedals Kommun. Kulturpriset och kulturstipendiet skall utgå som belöning för värdefulla insatser eller uppmuntran och hjälp till utbildning åt dem som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom litteratur, musikteater, konst konstverksamhet, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet, hembygdsvård eller jämförbara områden av kulturell verksamhet.


Musikskolan delar ut ett musikstipendium.

Kulturpris

Munkedals kommuns kulturpris utdelas till enskild person eller förening för förtjänstfulla kulturinsatser i kommunen. Kulturpriset är på 6 000 kronor.

Kulturstipendium

Munkedals kommuns två kulturstipendium utdelas till en verksam kulturutövare eller till den som studerar inom de olika konstnärliga genrerna. Stipendiesumman är 6 000 kronor.

Ansökan om 2024 års pris och stipendium.

Tiden för inlämnande av förslag och ansökan på pristagare, görs senast söndag den 24 mars.
Pristagare och stipendiater tilldelas detta på Sveriges Nationaldag den 6 juni i Munkedals Folkets Park.

 

Uppvaktning

Kultur och fritidsnämnden uppvaktar föreningar i samband med deras 25, 50, 75 och 100 års jubileum och därefter vart 25 år.

Föreningen tilldelas en fastställd penninggåva för respektive jubileum .

Uppvaktningen sker på inbjudan av föreningen, som även har ansvar för att informera kultur- och fritidsförvaltningen senast 4 veckor i förväg.

En anmälan av uppvaktning görs via kommunens hemsida.

Föreningen ska finnas upptagen i kultur- och fritidsnämndens föreningsregister och uppfylla kommunens bidragsregler.

Arvsfonden

Har du en idé för att utveckla en verksamhet som riktar sig till barn, unga eller personer med funktionsnedsättning? Arbetar du på uppdrag av en ideell organisation eller en icke vinstdrivande förening? I så fall kanske din idé kan bli verklighet med hjälp av Arvsfonden.
Två typer av stöd kan sökas;

  • Projektstöd ges till utveckling av verksamheter och metoder.  
  • Lokalstöd ges till ny-, om- och tillbyggnad av lokaler för att ny verksamhet ska startas.

Läs mer om projekt och lokalstöd på Arvsfondens hemsida.


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson